A   A

   
  HOMELEDENORGANISATIEFOTO'SACTIVITEITENCONTACT
 

Home

"KBO OUDERENORGANISATIE MET HART EN ZIEL"

De Katholieke Bond van Ouderen is de grootste ouderenorganisatie in Nederland. Door de vergaande bestuurlijke samenwerking met de Protestants Christelijke Ouderenorganisatie PCOB is de kracht van de vertegenwoordiging van de ouderen nog verdere toegenomen.

De basis van de KBO wordt gevormd door de 500 plaatselijke afdelingen. Die zijn ook provinciaal georganiseerd. Voor ons dus: KBO Zuid-Holland (www.kbozuidholland.nl) met ruim 35.000 leden. Daarboven staat de landelijke Unie KBO  (www.uniekbo.nl) met een landelijke ledenraad, bestuur, directie en Bureau. De Unie KBO werkt voor 190.000 leden. In landelijke directie en  Bureau werken de KBO en de PCOB samen vanuit het Bureau in Utrecht. Directeur van de KBO/PCOB is Manon Vanderkaa.

In Dordrecht en de omliggende Drechtsteden heeft de KBO ruim 600 leden. Er is ook een afdeling in Zwijndrecht/Hendrik-Ido-Ambacht, waarmee bijvoorbeeld bij reizen samengewerkt wordt. De afdeling Dordrecht werkt ook samen met de Dordtse PCOB, vooral daar waar programmaonderdelen voor de leden van beide organisaties interessant zijn.

De KBO, landelijke en plaatselijk, komt op voor de belangen van senioren. Denk dan aan: langer zelfstandig kunnen wonen, veiligheid en gezondheid, digitalisering, aandacht voor levensvragen en ook koopkracht. Plaatselijk hebben we contacten met de Wmo Adviesraad, met de verantwoordelijke wethouder voor alle zaken die ouderen aangaan, zoals ontwikkelingen in de maatschappelijke dienstverlening, toegankelijkheid, mobiliteit, voorkomen van eenzaamheid.

 De Afdeling Dordrecht kent een bestuur van 7 – 9 leden. De bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering die minimaal 1 keer per jaar gehouden wordt. De Afdeling kent geen beroepskrachten, alles wordt door vrijwilligers gedaan. Dat is ook de kern en de kracht: van en voor elkaar!

Veel activiteiten vinden plaats in WoonZorgCentrum De Merwelanden, waarmee van oudsher samengewerkt wordt.

Hans de Goeij


Activiteiten

03

OKT

KBO Jaarfeest


24

OKT

Thema Manterzorg

Nieuwsbrief

KBO Nieuwsbrief September 2023

KBO Nieuwsbrief Juli Augustus 2023

KBO Nieuwsbrief Juni 2023 PDF

Dordrecht

info@kbo-dordrecht.nl

078-615 09 98

© 2023 KBO-Dordrecht